بازگشایی باشگاه ها و اماکن ورزشی

با توجه به سرعت گرفتن واکسیناسیون عمومی و عبور از پیک پنجم کرونا، ستاد ملی کرونا اجازه بازگشایی باشگاه های ورزشی با حفظ پروتکل های بهداشتی را صادر کرد.

محاسبه رایگان BMI

از این به بعد می توانید در وب سایت به تن شاخص توده بدنی خود را با ورود اطلاعات لازم، بصورت رایگان محاسبه کنید.

تعطیلی باشگاه به علت پیک پنجم کرونا

به اطلاع ورزشکاران مجموعه به تن می رسانیم، مجددا بنا به دستور ستاد کرونا باشگاه ها تعطیل خواهند شد