بازگشایی باشگاه ها و اماکن ورزشی

با توجه به سرعت گرفتن واکسیناسیون عمومی و عبور از پیک پنجم کرونا، ستاد ملی کرونا اجازه بازگشایی باشگاه های ورزشی با حفظ پروتکل های بهداشتی را صادر کرد.

تعطیلی باشگاه به علت پیک پنجم کرونا

به اطلاع ورزشکاران مجموعه به تن می رسانیم، مجددا بنا به دستور ستاد کرونا باشگاه ها تعطیل خواهند شد