بی ام آی مخفف Body Mass Index به معنای شاخص توده بدن میباشد. سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است؛ ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد براساس قد آن با توجه به معیارهای پزشکی تخمین بزند. و در بسیاری موارد برای مشخص کردن اضافه وزن و یا کمبود وزن مورد استفاده می‌گردد. حالا میتوانید با درج وزن و قد خود در زیر BMI خود را مشاهده نمایید

نتیجه آنالیز BMI:

روی دکمه محاسبه BMI کلیک کنید